Göz Kapağı Estetiği

Göz kapağı estetiği

Göz kapağı estetiği veya blefaroplasti en sık yapılan yüz cerrahi girişimlerinden biridir. Bu operasyon ile üst ve alt göz kapağında bulunan fazla deri ve göz çevresi torbalı görünüm düzeltilir.

Cerrahi süreci nasıldır?

Alt ve üst göz kapağı ameliyatları birbirinden ciddi farklılıklar gösterir. Üst göz kapağında deri fazlalığı ön plandayken alt göz kapağında göz çevresinde torbalanmalar genelde daha büyük sorundur. Her iki cerrahi aynı anda yapılabileceği gibi hastanın ihtiyacına göre sadece üst veya alt kapak cerrahisi de yapılabilir. Üst kapakta operasyon izleri cilt katlantısının içine oturacak şekilde gizlenir alt kapakta ise izler kirpik çizgisinin 1-2 mm altından yapılır. Alt veya üst göz kapağı operasyonları genel olarak uzun dönemde iz açısından sorunsuz operasyonlardır.

Ameliyat ve sonrası nasıl geçer?

Sadece üst göz kapağı ameliyatı genellikle sadece lokal anestezi altında yapılır. Alt ve üst göz kapağı kombine ameliyatlarda ise genel anestezi tercih edilebilir. Alt veya üst kapak ameliyatları yaklaşık 1 saat, alt ve üst göz kapağı kombine ameliyatları ise yaklaşık 1,5 saat sürmektedir.

Ameliyata engel durumlar nelerdir?

Sigara kullanan hastalarda operasyon öncesi sigaranın mutlaka en az 2 hafta öncesinde bırakılması yara iyileşmesi ve olası komplikasyonları azaltmak açısından gerekmektedir.

Aspirin, kumadin gibi kan ilaçları kullanan hastalarda ilaçların bırakılması veya düzenlenmesi ilgili bölüm doktorlarına yapılacak konsültasyonlar sonrası yapılır.

Son dönemde yoğun olarak kullanılan bitkisel ilaçlar veya besin desteklerinin bir kısmı da ameliyat sırasında artmış kanamaya neden olabileceği için bu ilaç veya destek besinler de mutlaka sorgulanır ve uygun görülmeyenlerin kullanımı durdurulur.

Göz kuruluğu, göz tansiyonu ve benzer görme şikayetlerinde hastaya mutlaka detaylı bir muayene, ek konsültasyonlar yapılır ve gereğinde operasyon ertelenebilir.

İyileşme süreci ve olası riskler nelerdir?

Operasyonlar sonrası aynı gün hasta evine ve sosyal hayatına dönebilir. Yaklaşık bir hafta içinde gelişen şişlik ve morluklar iyileşir. Operasyonun nihai sonucunun değerlendirilmesi 1 ila 3 ay arasında gerçekleşmektedir. Tüm cerrahi işlemler gibi göz kapak ameliyatları sonrası da beklenmeyen komplikasyonlar gelişebilmekle beraber çok nadir karşılaşılmaktadır. Küçük kanama, yara iyileşme bozuklukları nadir de olsa görülebilir ancak bunlar da çoğunlukla ek müdahale gerektirmez.

Operasyon sonrası göz kapaklarının tam olarak kapanmaması ödeme bağlı olarak sık gelişir ve birinci haftadan sonra normale döner.