Kulak

Kulak ile ilgili estetik girişimsel çoğunlukla doğumsal, nadiren de edinsel olarak gelişen deformiteleri düzeltmeye yönelik yapılan cerrahi girişimlerdir. Bu işlemlerden en sık olanı belirgi kulak cerrahisidir. Bu işleme ek olarak travma veya yanık sonrası gelişen deformitelerin düzletilmesine yönelik girişimler veya diğer doğumsal şekil bozukluklarını düzeltmeye yönelik cerrahilerde yapılmaktadır.

Kulak ameliyat süreci nasıldır?

Kepçe kulak ve benzeri minör kulak ameliyatları genellikle lokal anestezi ile yapılan operasyon sonrası hastanın bir veya iki gün bandaj sonrasında ise uygun bandajların kullanıldığı bir süreçtir. Kepçe kulak ve benzeri doğumsal anomalilerin ameliyatlarında hastanın yaşı dolayısı ile genel anestezi tercih edilebilir.

Kepçe kulak cerrahisi nasıldır?

Operasyon yaklaşık 1 ile 1,5 saat arasında sürer. Kulak arkasında yapılan bir kesi çoğunlukla bir deri elipsinin çıkarılması sonrası kulak kıkırdakları ortaya konur. Sonrasında kıkırdaktan parça çıkarılabilir veya dikişlerle kıkırdağa yeni şekil verilir. Sonrasında cilt emilebilir dikişlerle kapatılır ve pansuman sonrası bandaj uygulaması yapılır.

Ameliyata engel durumlar nelerdir?

Hastaların çoğunlukla çocuk veya genç olması dolayısı ile ameliyata engel durumlar nadirdir. Anestezi ile ilgili sorunlar, eşlik eden kronik hastalık bulunması veya kan ilacı kullanımı gibi durumlarda hasta detaylı olarak değerlendirilerek gereğinde ek konsültasyonlar sonrası operasyon planlaması yapılır.

Kepçe kulak ameliyat sonrası süreç nasıldır?

Operasyon sonrası yatış gerekmez. Hasta aynı gün taburcu edilir. Ertesi gün hasta tekrar görülür ve bandaj çıkarılarak pansuman yapılır sonrasında bir bandana uygulanır. Bandana uygulamasını ilk üç hafta gece gündüz sonrasında ise geceleri olacak şekilde devam edilir.

Ameliyat sonrası beklemeyen durumlar ve komplikasyonlar nelerdir?

Kepçe kulak cerrahisi sonrası olası komplikasyonlar nadir olup sık karşılaşılanlar enfeksiyon, kanama ve hematom, yara iyileşmesi bozukluklarıdır.