İmplant ile meme rekonstrüksiyonu

İmplant ile meme rekonstrüksiyonu

İmplant ile rekonstrüksiyon hızlı ve kolay bir cerrahi işlemdir, çabuk iyileşme süresi sunar. Tek aşamalı ve ya doku genişletici kullanımı ile iki aşamalı onarım seçenekleri mevcuttur. Ancak görünüş ve his olarak daha az doğal olması, kapsül kontraktürü ve rüptür nedeni ile protez değişimi, radyasyona direncinin olmaması ve kalıcı olmaması önemli dezavantajlarıdır. Ayrıca ortalama protez ömrü 10 yıl olarak belirtilmektedir. Bunlara ek olarak hastanın estetik kaygılarından ötürü seri yağ grefti uygulamaları ile tekrarlayan operasyonlara alınması gerekebilmektedir.

İmplant bazlı rekonstrüksiyon ABD verilerine göre yapılan tüm meme rekonstrüksiyonlarının %80’ini oluşturmaktadır. İmplant ile meme rekonstrüksiyonlarının tamamına yakını silikon içerikli meme protezleri ile yapılmaktadır. Operasyon iki aşamalı veya tek aşamalı olarak yapılabilir; kullanılan protezin tipi, büyüklüğü, alt kısmın desteklenmesinde aselüler dermal matris veya titanyumlu mesh kullanımı gibi çok çeşitli cerrahi teknik farklılıkları mevcuttur. Genel kabul edilen ve en sık uygulanan teknik, kas altı plana yerleştirilen ve aşamalı olarak şişirilen bir doku genişleticinin 6-8 hafta sonra çıkarılarak kalıcı meme protezi ile yapılan rekonstrüksiyondur. Son dönemlerde uygun vakalarda tek defada kalıcı protez kullanarak yapılan rekonstrüksiyon da özellikle koruyucu mastektomi hastalarında ön plana çıkmıştır.