Rekonstrüktif Meme Cerrahisi

Özdoku ile meme rekonstrüksiyonu

Meme rekonstrüksiyonu hızla gelişen ve değişen bir cerrahi disiplin olup yeni teknik ve yaklaşımlar ile son 30 yılda plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahinin en önemli konularından biri haline gelmiştir. M.Ö. 1. Yüzyılda mimarinin kurucularından Vitruvius bir inşa ve ya binanın özeliklerini “Utilitas, Firmitas, Venustas” yani sağlamlık, kullanışlılık ve güzellik prensipleriyle belirlemiştir. Modern rekonstrüktif ve ya yeniden oluşturma cerrahisi de bu prensipleri göz önüne alır; ancak diğer rekonstrüksiyonlardan farklı olarak meme rekonstrüksiyonunda güzellik daha önemli bir yer tutmaktadır.

Meme rekonstrüksiyonunda otolog (öz doku) veya protez/doku genişleticiler ile rekonstrüksiyon, onkolojik cerrahi ile eş zamanlı veya daha sonra yapılabilir. Otolog yaklaşımda pediküllü flepler ve ya serbest doku nakil operasyonları gibi birden fazla yaklaşım mevcuttur. Uygun tekniğin seçiminde hastanın isteği, meme dokusu ve tümör tipi, yerleşimi, tümörün iki taraflı oluşu, mevcut eşlik eden hastalıklar, cerrahın deneyim ve tercihi gibi bir çok faktör göz önüne alınır. Yıllar içinde onkolojik cerrahinin gelişmesi ve hastaların farkındalık düzeyinin artmasına paralel olarak; rekonstrüksiyon seçimleri ve yaklaşımları hızla değişmekte olup, plastik cerrahlar da bu süreçte daha aktif olarak yer almaya başlamışlardır. Son dönemde meme kanseri farkındalığının toplumda hızla artması ile meme rekonstrüksiyonu talebinde hızlı bir artış olmuştur. Yapılan bir çok çalışmada, mastektomi sonrası meme rekonstrüksiyonunun hastaların hayat kalitesi ve bütünlük hissini arttırarak, tedaviye uyuma ve sosyal, cinsel fonksiyonlara önemli katkısı olduğu gösterilmiştir.