Rinoplasti

Rinoplasti

Burun ameliyatları en sık yapılan cerrahi girişimlerden olup hem estetik hem de fonksiyonel sonuçları ve amaçları olan girişimlerdir. Burun şekil bozuklukları yüzdeki belirgin konumu nedeni ile kişilerde önemli stres ve sosyal kaygı kaynağı olmaktadır.

Burun operasyonu süreci nasıldır?

Yapılacak işleme göre değişmekle beraber sıklıkla 1 gece yatış gerektiren, yaklaşık 1 buçuk saat süren ve ortalama 7-10 gün süren bir iyileşme süreci olan bir operasyondur. Ameliyattan sonra 7 gün burunda bir atel sonrasında yine 7 gün bantlar bulunmaktadır. Operasyon sonrası ilk 2 haftalık süreçte burunda değişen miktarda ödem ve morluklar oluşabilmektedir.

Ameliyat öncesi neler yapılır?

Ameliyat öncesinde bir, mümkünse iki defa hasta ile detaylı görüşme yapılır. Bu görüşmelerde operasyon ve sonrası, olası komplikasyonlar, iyileşme süreci detaylı olarak konuşulur. Ameliyat öncesi fotoğraflar çekilir ve ameliyat bilgilendirme formu verilip tüm hasta soruları cevaplanır.

Sigara kullanan hastalarda operasyon öncesi sigaranın mutlaka en az 2 hafta öncesinde bırakılması yara iyileşmesi ve olası komplikasyonları azaltmak açısından gerekmektedir.

Aspirin, kumadin gibi kan ilaçları kullanan hastalarda ilaçların bırakılması veya düzenlenmesi ilgili bölüm doktorlarına yapılacak konsültasyonlar sonrası yapılır.

Son dönemde yoğun olarak kullanılan bitkisel ilaçlar veya besin desteklerinin bir kısmı da ameliyat sırasında artmış kanamaya neden olabileceği için bu ilaç veya destek besinler de mutlaka sorgulanır ve uygun görülmeyenlerin kullanımı durdurulur.

Ameliyat sonrası burun düşmesi, şekil bozukluğu olur mu?

Burun ameliyatı da diğer tüm ameliyatlar gibi olası komplikasyon risklerini içerir ancak modern tekniklerle burun ucu düşmesi veya şekil bozuklukları ile daha nadir karşılaşmaktayız. Rinoplasti operasyonları sonrası revizyon cerrahileri veya dolgu uygulamaları kısmi problemleri düzeltmek için kullanılabilmektedir.

Koruyucu rinoplasti(preservation rhinoplasty) nedir?

Koruyucu rinoplasti özellikle son dönemde hızla popülerleşen daha önce destrükte edilen veya çıkarılan dokuların mümkün oldukça korunarak yapıldığı bir cerrahi paradigmadır. Bu yeni yaklaşımda özelikle biz plastik cerrahların çok önem verdiği atravmatik konseptler uygulanır ve mümkün olduğunca anatomik yapıların korunarak yeniden şekillendirilmesi amaçlanır. Uygun olan hastalarda tamamen yada kısmen koruyucu rinoplasti uygulamaları yapılmaktadır.