Yüz Boyun Estetiği

Yüz ve boyun estetiği

İlerleyen yaşla beraber yüzde ligamaların gevşemesi, yumuşak doku kaybı, pozisyon değişimi ve kemik dokudaki değişikliklere bağlı olarak yüzde sarkma, kırışıklıklarda derinleşme, bant oluşumları gibi yaşlılık belirtileri gelişir. Bu kişilere çeşitli tekniklerle yüz ve boyun germe operasyonları uygulanabilir.

Operasyon süreci nasıldır?

Yüz gençleştirme cerrahi ve cerrahi dışı yöntemleri ile bir bütündür ve çok farklı tedavi seçenekleri vardır. Bu nedenle hastalar etraflıca değerlendirilir ve uygun girişimler belirlenir. Yüz ve boyun germe cerrahisinin çok farklı alt tipleri ve varyasyonları mevcuttur. Hastaya hangi seçenek veya seçeneklerin uygun olduğu yapılacak detaylı muayene ve görüşme sonrasında belirlenir.

Cerrahiye engel durumlar nelerdir?

Sigara kullanan hastalarda operasyon öncesi sigaranın mutlaka en az 2 hafta öncesinde bırakılması yara iyileşmesi ve olası komplikasyonları azaltmak açısından gerekmektedir.

Aspirin, kumadin gibi kan ilaçları kullanan hastalarda ilaçların bırakılması veya düzenlenmesi ilgili bölüm doktorlarına yapılacak konsültasyonlar sonrası yapılır.

Son dönemde yoğun olarak kullanılan bitkisel ilaçlar veya besin desteklerinin bir kısmı da ameliyat sırasında artmış kanamaya neden olabileceği için bu ilaç veya destek besinler de mutlaka sorgulanır ve uygun görülmeyenlerin kullanımı durdurulur.

Kontrolsüz hipertansiyon ve diyabet ameliyat sonrası iyileşme sürecini ciddi şekilde bozup olası komplikasyon riskini arttırması nedeniyle operasyon öncesinde mutlaka değerlendirilip gerektiği durumlarda ek konsültasyonlar istenir.

İyileşme süreci nasıldır?

Hastalarda ilk bir iki haftalık süreçte ödem ve morluklar görülür sonrasında hasta sosyal hayatlarına normal olarak devam edebilir. Hastaların ilk 2 hafta özel bir bandaj kullanması istenmektedir.

Operasyon sonrası süreç nasıldır?

Mini yüz germe, boyun germe, tam yüz germe veya şakak germe gibi işlemlerin tümünün iyileşme süreci birbirinden farklılık göstermekle beraber yaklaşık 2 haftalık bir iyileşme süreci sonrası sosyal hayata dönmek mümkündür. 2 hafta süre ile bir özel korse kullanımı ve pansuman gerekmekte sonrasında egzersizler dahil normal hayata dönmek mümkün olmaktadır.